3D florbalová liga

Historie vzniku
Již od roku 2004 se pravidelně scházíme vždy v sobotu večer u florbalu. Díky zájmu mladých lidí o florbal, jsme vznikla 3D florbalová liga pro věkovou skupinu 14-23 let.

Dlouhodobě fungoval turnaj, který sdružoval 10 týmů – tedy asi 95 hráčů. Každý tým byl veden kapitánem, kterému byla vlastní vize celé ligy: „Budeme získávat učedníky“. Velký důraz jsme kladli právě na povzbuzování, vedení kapitánů, kteří pak pracují ve svých týmech. Jednotlivé zápasy se hrály v prostorách tělocvičen ZŠ Jablunkov a v hale Stars Třinec. Celý turnaj byl zakončen slavnostním vyhodnocením. Na tento projekt navazoval také letní florbalový kemp a celonoční akce „Lock in“ (noc plná sportu, filmu, zábavy) – vždy 2x v roce.

Vize
Cílem tohoto projektu je nabídnout mladým lidem vhodné podmínky pro setkávání se u sportu, kdy chceme vidět nejen fyzickou stránku člověka (trénink, kondice), ale také duševní (dobrá parta, přátelství) a duchovní (etické hodnoty založené na učení Bible).

Chceme vidět, že se každý z účastníků rozvíjí právě  v oblastech Duše, Ducha a Dtěla – proto 3D liga.

Chceme vidět vznikající 3D kluby a hráče zapojené do mládeže a místního sboru.

Současnost
Momentálně je činnost ligy pozastavena a přemýšlíme, co a jak dále. V roce 2015 byla zahájená spolupráce při pořádání florbalového campu na Ukrajině s organizací Josiah Venture. Více o campu zde.