Angličtina

Máš ve škole angličtinu, snažíš se učit, ale ono to pořád nějak drhne? Na krku je maturita nebo jen nějaká obyčejná školní zkouška a Ty se necítíš se svou angličtinou vůbec jistý?  Známý scénář? 

Aby to nedrhlo, nebo drhlo méně, je třeba na své angličtině průběžně a systematicky pracovat.  Proto zde pro Tebe máme English Talk Groups (ETG), jedinečnou možnost jak si v úzkém kruhu „spolužáků“ zábavnou formou zdokonalovat svoje konverzační dovednosti s rodilým mluvčím z USA.

ETG je konverzační skupinka spíše pro pokročilejší studenty angličtiny, kteří se nebojí mluvit a dělit se s ostatními svými názory na různá, nejen na ta ve škole probíraná témata. Hodinka či dvě týdně (což je „pravidelná dávka“ ETG) není sice mnoho, ale určitě je to dobrý základ, jak si vytvořit určitý rytmus či užitečný návyk, vedoucí k plynulému projevu v angličtině.

Kromě Vámi navrhnutých otázek budeme spolu probírat různá aktuální „životní témata“, ať už to jsou otázky týkající se vztahů, přátelství či hledání smyslu života. Naší motivací je touha vytvořit prostor k seznámení se s křesťanstvím, a to prostřednictvím diskuse o základních životních otázkách, před které nás staví dnešní nelehká doba.

Setkání ETG kopírují školní rok s mírným zpožděním: rozjíždějí se vždy začátkem října a končí zpravidla posledním květnovým týdnem. Jsou to tedy dva „semestry“ po 4 měsících. V případě, že ve Vašem místě působení ještě žádná ETG nefunguje a Vy víte o několika vážných zájemcích a máte i zodpovědnou osobu (potenciálního vedoucího), nebojte se nás kontaktovat. Pokusíme se společnými silami i u Vás založit novou skupinku ETG.

Neváhej tedy a připoj se k nám, těšíme se na Tvůj příspěvek do naší společné anglické diskuse!