Misijní trénink 01

Misijní trénink 01

Announcement Date: 28. November 2015

první setkání bratří/sester ze Slovenska a Česka “Misijního tréninku 01”. Toto vzdělávání je zaměřeno na misijní působení ve stávajícím sboru, či na novém místě (zakládání nových sborů). Trénink probíhá ve spolupráci s partnery ze Švédska, kteří vedou vyučování, a kteří mají dlouholeté zkušenosti s misijním působením.

Spoustu fotografií, postřehy a bližší informace najdete zde.