Boží láska ve mně

Boží láska ve mně, v mé rodině a v mém sousedství!

Na začátku krátké shrnutí pro ty, kdo nejsou v obraze. Všechno vlastně začalo už před více než dvěma lety, kdy si dva lidé (jeden Nor a druhý Čech) pohrávali s myšlenkou, že by mohli společně založit sbor v rámci naší církve. Začali se za to modlit a hledali místo, kde je Bůh chce mít. Během procesu hledání se vystřídalo několik možností (Olomouc, Brno, Opava), ale nakonec je Bůh vedl do Ostravy-Poruby. V roce 2012 tam v období letních prázdnin proběhly dva misijní týdny, na kterých se povedlo navázat kontakty s několika místními lidmi, a někteří dokonce uvěřili. A na podzim roku 2012 se onen Nor (Kristian Lande s manželkou Krianne a synem Magnusem) a onen Čech (Daniel Kocyan) do Poruby přestěhovali.

V prvním roce misijní služby v Porubě jsme zejména navazovali a budovali vztahy s jednotlivci či rodinami skrze grilovačky, kluby, sportovní a další aktivity. Bylo to období modliteb a hledání, jakým způsobem bychom lidem v Porubě měli sloužit a k jakým skupinám lidí nás Pán Bůh posílá. S těmi, kteří byli více otevření, jsme začali studovat Bibli a taky jsme se snažili učednicky vést ty, kteří uvěřili. Někteří z těch, kteří uvěřili nebo byli velmi otevření, se přestěhovali do jiného města nebo časem ztratili zájem více poznávat Boha. Nebylo to pro nás jednoduché období, ale na druhou stranu jiní zůstali Bohu věrní, stále rostou ve víře a sami začínají zvěstovat evangelium lidem ve svém okolí. V tomto období jsme se také intenzivně modlili, aby Pán Bůh poslal do týmu další spolupracovníky. Bůh tyto modlitby vyslyšel a povolal si další lidi, kteří se rozhodli připojit k týmu. Od podzimu roku 2013 je v širším týmu asi deset lidí. V létě 2013 proběhly v Porubě souběžně na dvou místech další dva misijní týdny, z nichž jeden byl zaměřený na mladé lidi a druhý na rodiny. Na těchto misijních týdnech jsme opět mohli navázat kontakty s novými lidmi a vidět, jak se Pán Bůh dotýká jejich srdcí.

Od podzimu roku 2013 probíhají každou druhou neděli odpoledne setkání v bytech otevřená pro všechny, věřící i nevěřící. Na těchto setkáních je vždy nějaké občerstvení, chvály, vyučování z Bible, rozhovory a modlitby v menších skupinách. Na přelomu roku 2013-2014 nás Pán Bůh vedl k intenzivnějším modlitbám a k půstu za rodiny i jednotlivce. Spontánně jsme podnikali procházky ulicemi Poruby a modlili jsme se za město a za konkrétní lidi. Během těchto modlitebních procházek jsme si začali klást následující otázky: Co kdyby se na každé sídliště v Porubě přestěhovala nějaká skupinka lidí (rodina, parta kamarádů) s touhou mluvit o Ježíši s lidmi ve svém okolí? Co kdyby na všech těchto místech začala vznikat malá domácí společenství křesťanů? Co kdyby takové sítě domácích společenství začaly vznikat na různých místech po celé Ostravě? Z těchto otázek se začala rodit vize misijní služby nejen pro Porubu, ale také pro celou Ostravu. Zkrácenou verzi této vize vyjadřuje věta: Boží láska ve mně, v mé rodině a v mém sousedství!

Chceme navazovat vztahy s lidmi tam, kde jsme (v sousedství, na pracovišti, ve škole, na klubu, na ulici), trávit s nimi čas a naplňovat jejich potřeby. Přijímáme každého člověka a projevujeme lásku vůči všem, ale snažíme se intenzivněji věnovat především těm, kteří jsou otevření a hledají. Naším velkým přáním je, aby v Porubě vznikala nová společenství otevřená pro hledající, kde se lidé cítí doma, jsou milováni a přijímáni. Jsme vděčni Pánu Bohu za to, že další dva lidé nedávno dali svůj život Pánu Ježíši. Jelikož již máme ve svém středu několik takových lidí, rozjeli jsme kurz “Poznávání křesťanství”, kde tito lidé mohou budovat základy své víry v Boha a zároveň se připravovat na vodní křest a konfirmaci. Setkání jsou však otevřená i pro hledající, kteří se chtějí o Bohu dozvědět více.

Během roku a půl misijní služby v Porubě nám Pán Bůh postupně posílal do cesty lidi různých generací (rodiny či jednotlivce). Tito lidé odmítají mrtvé náboženství, ale mají velkou touhu po duchovních věcech. I když si to zatím neuvědomují, ve skutečnosti touží po živém Ježíši a po životě s Ním. Modlíme se za to, aby Pán Bůh vypudil další dělníky na tuto zralou žeň. Modlíme se a věříme, že Pán Bůh bude přidávat další zachráněné.

Daniel Kocyan
Červen 2014