Co si nekřesťané ve skutečnosti myslí o křesťanech?

Jedna z mých největších radostí při bádání je mluvení a poslouchání lidi, kteří sami sebe jednoznačně pokládají za nekřesťany. Nechápejte mě špatně – neslavím jejich absenci víry v Krista. Moje radost vychází z poslechu těch, kteří nevěří tomu, čemu věřím já, takže můžu být lépe připraven na to, jak jim svědčit.

Během několika minulých let jsme se já a moje průzkumné týmy bavili s tisíci nekřesťany, nepatřících do žádné církve. Jeden z nejzajímavějších náhledů, kterým jsem byl vystaven, bylo to, když se mnou tito lidé sdíleli jejich pohledy na křesťany.

V tomto článku uvádím sedm nejčastějších pohledů na křesťany seřazených podle frekvence. Ke každému z nich uvádím reprezentativní výrok s přímou citací nekřesťanů.

Přečtěte si tyto názory a uvidíte, jestli se něco naučíte z lekcí, z nichž jsem se naučil já.

1) Je více věcí, proti nimž jsou křesťané, jako věcí, za kterými stojí.

“Prostě se mi zdá, že křesťané jsou naštvaní na svět i jeden na druhého. Jsou takoví negativističtí, vypadají nešťastní. Nemám žádnou touhu být jako oni a celou dobu se rozčilovat.”

2) Chtěl bych navázat přátelství s křesťanem.

“Opravdu mě zajímá, v co věří a jak projevují svou víru. Přeji si, abych mohl najít křesťana, který by byl ochoten strávit se mnou nějaký čas.”

3) Chtěl bych se dozvědět více o Bibli od křesťana.

“Bible mě opravdu fascinuje, ale nechci jít do nudného a formalistického kostela, abych se o ní naučil něco víc. Bylo by dobré, kdyby mě křesťan pozval na studium Bible do svého domu nebo do kavárny.”

4) Nevidím velký rozdíl v životě, jaký žijí křesťané, v porovnání s ostatními.

“Nedokážu skutečně zhodnotit, čemu křesťan věří, protože v porovnání s ostatními lidmi, které znám, nevypadá velmi rozdílně. Jedinou výjimkou by mohli být mormoni. Ti opravdu vypadají, že berou svou víru vážně.”

5) Chtěl bych mít možnost naučit se být lepším manželem / manželkou mámou / tátou atd. od křesťana.

“Moje manželka mi vyhrožuje rozvodem a mám pocit, že tentokrát to myslí vážně. Můj soused je křesťan a vypadá, že jeho manželství je v pořádku. Překonám svou pýchu a požádám ho o pomoc.”

6) Někteří křesťané se tváří, jakoby neměli žádné problémy.

“Harriett pracuje na mém oddělení. Je jednou z těch křesťanů, kteří vypadají, jakoby nosili nějakou masku. Respektoval bych ji víc, kdyby se méně přetvařovala. Znám ji.”

7) Chtěl bych, aby mě křesťan pozval do svého kostela.

“Opravdu bych chtěl navštívit kostel, ale nebylo by mi docela příjemné jít tam sám. Divné je to, že mám 32 let a během celého mého života mě nikdy žádný křesťan nepozval do kostela.“

Vidíte to? Nekřesťané chtějí mít kontakty s křesťany. Chtějí vidět, jak se činy křesťanů shodují s jejich vírou. Chtějí, aby křesťané byli skuteční.

V jedné studii, kterou jsme vedli, jsme zjistili, že pouze pět procent nekřesťanů je ke křesťanům nepřátelských. Je čas přestat věřit lžím, které nám byly mluvené. Ježíš to řekl jasně:

“Žeň je sice velká, ale pracovníků málo. Proto proste Pána žně, aby vyslal dělníky na svou žeň. “(Lukáš 10:2)

Satan je autorem výmluv. Není žádný důvod čekat s dosažením těch, kteří neznají Ježíše Krista. Musíme jít teď. Žeň čeká. A Pán žně připravil cestu.

Thom S. Rainer
ChurchLeaders.com
Listopad 2015