Mateřská dovolená a misie?

Když jsem byla požádána, jestli bych nenapsala článek o misii, tak jsem si řekla: Proč ne? Alespoň popřemýšlím, jakou roli hraje misie v mém životě v období, ve kterém zrovna jsem, a to na mateřské.

Když jsem ještě chodila na nedělní besídku a dorost, tak si pamatuji, že jsme občas slyšeli vyprávění o nějakém misionáři. Byl to vesměs známý misionář, který pracoval pro Ježíše v těžkých, často nebezpečných podmínkách. Kázal Ježíše v dalekých zemích a Pán Bůh si ho mocně použil, mnoho lidí přijalo dar spasení. Je úžasné, když si Bůh někoho takto použije, ale já věřím, že misie je úkol každého křesťana, který opravdu věří v Ježíše a nejenom hrstky některých lidí. V každém období našeho života, ať už jsme dětmi, chodíme do školy, do práce, jsme na dovolené, jsme nemocní, staří… Je i mým úkolem, přestože jsem doma s malými dětmi. Jestliže jsem Ježíšovým učedníkem, pak i mě Pán Bůh posílá mezi mé nevěřící přátele, sousedy, maminky na mateřské dovolené a záleží jen na mně, jestli jim řeknu o Ježíši nebo ne. Nevím, jak je to u vás, ale čím více času trávím s Bohem, studuju a přemýšlím o Jeho slově, modlím se, tím více toužím zvěstovat Krista. Čím bližší mám s Ježíšem vztah, tím více je pro mě přirozené Ho sdílet s druhými lidmi. Před dvěma roky zazněla na modlitební konferenci jedna myšlenka, která mě velmi oslovila, a to, že misie je životní styl. A myslím si, že je to veliká pravda. To, jaký žiji život, odráží to, co je ve mně. Jestliže ve mně žije Kristus, pak moje myšlenky, slova, chování, reakce… budou vyzařovat Krista. Jestliže ne, pak budu pro své nevěřící okolí solí, která pozbyla chuti. Nepřinesu žádný užitek: ani Bohu, ani těm, kteří Boha ještě neznají. Proto si myslím, že nezáleží na věku, vzdělání, pocitech, zaneprázdněnosti, ale na tom, jak moc jsem blízko Krista.

A tak přeji sobě i všem, kteří tohle čtou, abychom budovali pevný, důvěrný vztah s Kristem a aby lidé mohli vidět a slyšet o tom nejlepším, co je v nás: o Ježíši.

Bohunka Kaletová
Duben 2015