Mé dítě…

Mé dítě,

Ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím všechno. Žalm 139, 1
Vím, kdy usedáš a kdy vstáváš. Žalm 139,2
I vlasy na tvé hlavě mám spočítané. Mat. 10, 29-31
Byl jsi stvořen k mému obrazu. 1. Moj. 1, 27
Znal jsem tě dokonce ještě dřív, než jsi byl počat. Jer. 1, 4-5
Utkal jsem tě v lůně tvé matky. Žalm 139, 13
Ti, kteří mě neznají, o mně říkají nepravdivé a nesprávné věci. J 8,41-44
Nejsem vzdálený a rozzlobený, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky. 1. Jan 4,16
Toužím po tom, abych tě mohl zahrnout svou láskou. 1. Jan 3,1
Nabízím ti více, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec. Mat. 7,11
Protože jsem dokonalý Otec. Mat. 5,48
Každý dobrý dar, který dostáváš, pochází z mé ruky. Jakub 1,17
Jsem to já, kdo se stará o zajištění všeho, co potřebuješ. Mat. 6, 31-33
Můj plán pro tvou budoucnost je vždy plný naděje. Jer 29, 11
Protože tě miluji odvěkou láskou. Jer 31, 3
Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro. Jer 32,40
A chci ti ukázat velké a podivuhodné věci. Jer 33,3
Jsem pro tebe schopen vykonat mnohem více, než co si vůbec dokážeš představit. Ef. 3,20
Jsem totiž ten, kdo ti dává odvahu a kdo tě povzbuzuje. 2. Tes. 2, 16-17
Jsem také Otec, který tě utěšuje ve všech trápeních. 2. Kor 1, 3-4
Když tě něco trápí a bolí tě srdce, jsem ti nablízku. Žalm 34, 18
Jednoho dne setřu každou slzu ze tvých očí. Zj 21, 3-4
Já jsem tvůj Otec a miluji tě stejně, jako miluji svého Syna, Ježíše. Jan 17, 23
Protože v Ježíši se zjevuje moje láska k tobě. Jan 17, 26
Ježíš je přesným vyjádřením mé podstaty. Žid. 1, 3
Přišel, aby ukázal, že jsem na tvé straně, nejsem tvůj nepřítel. Řím. 8,31
A aby ti řekl, že nepočítám tvé hříchy. 2. Kor. 5, 18-19
Ježíš zemřel proto, abychom se ty a já mohli usmířit. 2. Kor. 5, 18-19
Jeho smrt byla nejvyšším vyjádřením mé lásky k tobě. 1. Jan 4, 10
Když přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš mě. 1. Jan 2, 23
A nic tě už nikdy neoddělí od mé lásky. Řím. 8, 38-39
Ale ptám se: „Budeš ty mým dítětem?“ Jan 1, 12-13
Čekám na tebe. Lukáš 15, 11-32


S láskou, tvůj Otec, Všemohoucí Bůh.