Nestydím se za evangelium

Nestydím se za evangelium – vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří. (Ř 1:16)

Nemyslím si, že by na světě bylo nějaké falešné náboženství, na které byli lidé nebyli pyšní. Pozoruji, že všichni, kteří se hlásí k nejrůznějším falešným náboženstvím, jsou na svou víru vždy náležitě hrdí a netají se tím. Jediné náboženství, o němž jsem slyšel, že se lidé za ně stydí, je náboženství Ježíše Krista. U nás v Ostravě máme možnost se setkat s  lidmi, kteří patří k nejrůznějším náboženským skupinám.

Někdy chodím ven dělat s lidmi ankety. Po obecných otázkách se vždy dostaneme na témata o smyslu života, posmrtném životu, Bohu a Ježíši. Už několikrát jsem měl zkušenost mluvit s lidmi, kteří se hlásili k buddhismu. Byli na svou víru náležitě hrdí, přesvědčení a s radostí mi otevřeně o ni vyprávěli. Podobnou zkušenost mám s Jehovisty. Také mě častokrát, když jdu po ulici, zastaví mormoni. Jsou vždy velice příjemní a nestydí se ihned a bez ostychu mluvit o svém náboženství. Také jsem nikdy neslyšel o muslimovi, který by nebyl hrdý na to, že je následovníkem Mohamedovým.
A množná největší zkušenost mám s lidmi, jejichž náboženstvím se chlubí nejvíce – jsou to ateisté. Nesetkal jsem se ještě z žádným teistou, který by nebyl pyšný na svou víru.

Avšak jak často jsem slyšel nebo byl svědkem toho, že se mnozí styděli za to, že věří v Ježíše Krista. Že následují a milují Krista. Tak často se bojíme otevírat naše ústa kdykoli je možnost někomu říct o Kristu. Stydíme se, protože si možná myslíme, že to daného člověka nebude zajímat. A nebo, že se nějak ztrapníme.
A přece křesťanství, víra v Ježíše Krista je mezi všemi náboženstvími tou jedinou pravdou, založenou na slovu živého, jediného, pravého a VŠEMOHOUCÍHO Boha. Proto je také jedinou mocí k novému životu a jediným opravdovým vítězstvím nad lidskými zlými žádostmi, sklony a hříchem. Ježíš Kristus je ten jediný, pravý Bůh, jemuž je dána veškerá moc na nebi ale i na ZEMI. Bůh nám jinou možnost (cestu) nedal, jak bychom se k Němu mohli dostat, nebo Jej poznat. On se rozhodl, že nám pošle svého jediného syna – Ježíše Krista. Není jiná cesta. Není jiný „bůh“.

Náš stud je porušený a převrácený. Často se nestydíme za to, zač bychom se měli hanbit a stydíme se za to, co by mělo být naši největší chloubou  a hrdostí. Nestyďme se nikdy za evangelium Pána Ježíše Krista, protože mezi všemi filozofiemi tohoto světa, které jsou jen marné  lidské idealismy, je evangelium skutečnou Boží mocí ke spasení (záchraně) každému, kdo v ně věří.

Otevři ústa za ty, jimž hlas chybí, a za práva všech bezmocných. Otevři ústa…! Př 31:8

Pavel Taska
2015