Zlé skutky

Zlé skutky nejsou vyvažovány dobrými skutky, zlé skutky jsou trestány

V rozhovorech s lidmi zjišťujeme, že spousta z nich žije s falešnou představou, že na Božím soudu se budou vážit jejich skutky – na jednu misku vah se položí jejich skutky, o kterých si myslí, že jsou dobré, a na druhou misku se položí jejich skutky, o kterých si myslí, že jsou zlé. Takováto představa by se ale měla spíš jmenovat „Poslední laboratorní vážení“ a ne „Poslední soud“. Žádné soudy na principu vyvažování skutků nefungují. Představte si, že by se u nějakého trestního soudu obžalovaný hájil takto: „Zvažte prosím, že jsem třicet let žil poctivým občanským životem a pak jsem pět minut kradl. Zcela jistě vám převáží poctivých třicet let nad nepoctivými pěti minutami.“ Každý by se takovéto obhajobě vysmál. U soudu se neváží dobré a zlé skutky, u soudu se pouze zjišťuje, zda byl porušen zákon, a pokud byl porušen, vyměřuje se trest. A vyměřený trest musí být vykonán, ledaže je udělena milost.

Apoštol Jan nás učí, že hřích je porušením Božího zákona (1 J 3, 4). Na Božím soudu se nebude nic vážit, ale bude se zjišťovat, zda byl porušen Boží zákon. A vinen bude každý – každý, kdo nepřijal milost, která se mu nabízela. Dnes je den milosti, kdy „Bůh zvěstuje lidem všechněm všudy, aby pokání činili“ (Sk 17, 30). Dnes je možno přijmout dar Boží milosti, kterým je „věčný život v našem Pánu Ježíši Kristu“ (Ř 6, 23). Trestu za hřích nelze uniknout žádným jiným způsobem, jedině přijetím milosti. Kdo po ní žízní, ať přijde, „ať zdarma nabere vodu života“ (Zj 22, 17).

Daniel Spratek
Leden 2014