Den dárců

Milí podporovatelé,

chceme Vám  k významnému dni  „Den dárců“ jménem celé organizace EC M.I.S.E. poděkovat za to, že Vás nelimituje pouze  jeden den v roce k dárcovství, ale že nás společně s ostatními dárci finančně podporujete v rámci celého tohoto roku, ať už pravidelnými nebo jednorázovými dary. Děkujeme, že máme i Vaší finanční podporu. Tím pomáháte rozvíjet náš společný cíl – pomáhat jednotlivcům i sborům v misijní činnosti, ať už ve stávajících nebo nově vznikajících místech. I díky Vám můžeme organizovat campy, vzdělávání, ale i vybavovat místnosti a krýt některé provozní náklady.

Naší vizí je zakládat nová misijní místa a také podporovat stávající práci v našich sborech v oblasti misijního působení. Je to pro nás výzvou, ale zároveň s velkou pokorou před Pánem Bohem a s prosbou o Jeho vedení. Máme velkou radost a jsme povzbuzeni, když na nová místa i do naších sborů zavítají lidé, kteří zde nacházejí odpovědi na své otázky, získávají nové přátelské vztahy a mohou vidět, jak lze žít život jinak, než jak jej znají. O to větší radost máme, když se lidé setkávají s živým Bohem a jsou povzbuzením pro ostatní. Věříme v proměnu společnosti i jednotlivců evangeliem. Snažíme se jít za vizí, do které nás Pán Bůh povolal i přes různé nezdary. I díky Vám se mohou tyto kroky posouvat blíže k cíli, díky, že jste v tom společně s námi.

Přejeme Vám, ať je k Vám Pán Bůh také štědrý ve svém pokoji, lásce a zdaru v pracovním i osobním životě a žehná Vám.

Pokud by jste chtěli ještě letos přispět, máme pro vás 2 konkrétní výzvy.

1. Vzdělávání misijních týmů

Tento rok jsme pořádali tři víkendy určené pro vzdělávání misijních týmu, které aktivně slouží na sídlištích českých měst.

Setkávání a vzdělávání těchto týmu pokládáme za důležité, proto se snažíme dělat tyto víkendy cenově dostupné, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce členů z týmu. Pro tento rok ještě stále nemáme pokryté všechny náklady, které byly spojené s těmito víkendy. V případě převýšení této částky, budou finanční prostředky použitý pro vzdělávání v dalším roce.

číslo účtu: 2400195184/2010, VS: 3000

2.  English Talk Group v Karviné Ráji

Díky působení zahraniční misionářky Sarah mohl letos na podzim vzniknout klub anglické konverzace v Karviné Ráji. Klub je určen především pro středoškolské/vysokoškolské studeny z Karviné. Nynějším cílem klubu je předávat křesťanské hodnoty a setkávat
se s lidmi, kteří žijí život s Ježíšem. V budoucnu toužíme v Karviné Ráji vidět jedno s dalších misijních míst, kde se budou lidé setkávat pravidelně u Božího slova. Klub se schází v prostorech, kde měsíční nájem je ve výši 800 Kč. Služba v Karviné Ráji nemá zatím žádné pravidelné dárce a podporovatele.

číslo účtu: 2400195184/2010, VS: 3150

Veškeré Vaše finance zaslané formou daru na náš účet evidujeme a začátkem roku 2018 pro Vás připravíme potvrzení daru, které můžete využít pro účely snížení daňového základu při ročním zúčtování daně z příjmu.