SPAM deník

Chceme vám představit náš SPAM deník. Pojem SPAM v dnešní době chápeme jako negativní jev, který nás spíše obtěžuje, než aby nám přinášel něco dobrého. SPAM v podání tohoto deníku však je zkratka, která pochází z metody studia Bible SOAP (Scripture, Observation, Application, Prayer), což v našem překladu znamená SPAMSlovo, Pozorování, Aplikace a Modlitba. Tento SPAM deník může být po následujících 40 dní pomůckou k tomu, aby se tvůj čas s Bohem stal prioritou číslo 1. Věříš, že i dnes Bůh mluví? Věříš, že Jeho Slovo (Bible) může mluvit do konkrétních situací tvého života a má moc změnit i tvůj život? Zkus to!

Bible, Židům 4,12:

Boží slovo je živé, průbojné a ostré jako nabroušený dvousečný meč. Proniká naši osobnost a ducha, naše pohnutky a okolnosti, ve kterých žijeme, rozebírá naše pocity a myšlení. (Překlad SNC)

Více informací o všech vydaných SPAM denících najdete na www.spamdenik.cz, kde si můžete SPAM deníky také objednat.

Které materiály či pomůcky mohu dále použít?

cks_sesit

Příručka Cesty k sousedům

Pomoc sousedům je svým způsobem celoživotní projekt. Jistě není možné, aby jednotlivec pomohl všem lidem ve městě či na vesnici, ale kdyby každý křesťan (křesťanská rodina) posloužil svým nejbližším čtyřem sousedům, jistě by se atmosféra v celém městě či vesnici mohla změnit a přibylo by příležitostí mluvit o víře v Krista. Umíte si představit, jak by vypadalo vaše město/vesnice, kdyby se každý křesťan stal dobrým sousedem svých sousedů?
V této příručce najdete pár praktických námětů, jak začít. Více o příručce a celém projektu zde.

 

 

kurz-ok_sesit

Kurz objevování křesťanství

Kurz Objevování křesťanství je desetitýdenní kurz, který seznamuje lidi s tím, kdo je Ježíš Kristus. Během jednotlivých setkání se na základě Markova evangelia diskutuje a hledá odpovědi na tři otázky, které jdou přímo k jádru křesťanství: Kdo je Ježíš? Proč přišel? Co znamená následovat ho?
Kurz Objevování křesťanství je skvělou příležitostí, jak vést nevěřící-hledající k tomu, co je křesťanství a kdo je Ježíš Kristus. Ke kurzu existuje i podpůrný materiál: studijní průvodce pro každého účastníka kurzu, průvodce studiem pro vedoucí kurzu a série DVD. Více o studijních materiálech a celém projektu zde.