Dny duchovní obnovy 2019

Připravujeme Dny duchovní obnovy 2019

Ve dnech 3. – 10. 3. 2019 připravuje EC M.I.S.E. ve spolupráci s naší církví Dny duchovní obnovy, které proběhnou týden před postním obdobím. Co můžeš pro to udělat, abys zjistil, jak na tom jsi?

  1. Naplánuj si týden tak, abys měl více času na modlitbu a čas s Bohem. Tento týden může být pro tebe i týdnem půstu, který nemusí být jen půstem od jídla, ale může být časem půstu od internetu, facebooku, filmů, zábavy, sportu, koníčků …
  2. Dovol Bohu, ať ti sám Bůh ukáže, jaký je tvůj vztah k Němu, kde vlastně jsi. V procesu zkoumání ti může být také nápomocna příručka, která bude k dispozici ve tvém sboru. Věci, které ti Bůh ukáže, dej s Ním či lidmi do pořádku co nejdříve.

Zřejmě nebude lehké se Boha zeptat tu velmi odvážnou otázku: Bože, jak mě vidíš Ty? Pokud však toužíš po opravdovém vztahu s Bohem, je tento týden duchovní obnovy určen právě tobě. Obnoví-li se tvůj vztah s Bohem, změní se tvoje rodina, tvůj sbor i celá Církev.

K tomuto týdnu se můžeš připojit ty i každý sbor naší církve. Vzhledem k probíhajícímu roku vděčnosti za svobodu jsme pro Dny duchovní obnovy vybrali biblický příběh o Samsonovi. Samson byl mužem, u kterého vidíme neustále napětí mezi svobodou a svázaností.

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni!   Žalm 80,20

Zveme všechny k připojení se ke Dnům duchovní obnovy.

Více informací zde.