Dny duchovní obnovy

Dny duchovní obnovy 2019

Termín: 3-10. 3. 2019

Tady jsem! Vidíš mě, Bože? Podívej se, kde jsem a co dělám.
Máš z toho radost?

Stejně jako je důležité pravidelně prověřovat svůj fyzický stav, abychom se ujistili, že jsme zdraví, Boží Slovo nám ukazuje, že je nesmírně důležité pravidelně zkoumat i své „duchovní zdraví“.
A tak se žel může stát, že o to fyzické zdraví se mnohdy snažíme pečovat více, než o to zdraví duchovní.

Bože, shlédni na mě. Někam jsem došel, ale kde vlastně jsem?
Každý den si můžeš položit otázku, zda se chceš Bohu pochlubit tím, kam ses dostal, nebo si přiznat, že potřebuješ znovu nasměrovat.
Tak, či onak, je dobré zjistit, kde jsi.
Takže, kde jsi?

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni!   Žalm 80,20

Tady jsem!

Myšlenkou duchovní obnovy se v EC M.I.S.E. zabýváme již delší dobu. Vnímáme, že tento čas před postním obdobím a následně i postní období je velmi vhodným časem, kdy se můžeme zastavit a ztišit jako jednotlivci, společenství i celá církev. Naší touhou je, aby Dny duchovní obnovy mohly proběhnout v každém sboru naší církve, ale také, aby mohly být osobním ztišením každého nás před Bohem.
S touto myšlenkou a touhou připravujeme letošní Dny duchovní obnovy, čas zastavení pro každého osobně.

Věříme, že Dny duchovní obnovy můžou být výzvou, jak zorganizovat a zapojit tým lidí z vašeho sboru pro toto časově omezené období. Popřemýšlejte, koho můžete do týmu v rámci svého sboru přizvat.

Jak může takový týden ve vašem sboru vypadat? (průběžně aktualizováno)

1. Minisérie třech kázání

Vzhledem k probíhajícímu roku vděčnosti za svobodu jsme pro Dny duchovní obnovy vybrali biblický příběh o Samsonovi. Samson byl mužem, u kterého vidíme neustále napětí mezi svobodou a svázaností.

Nedělní bohoslužby 3. 3. 2019
Kázání: Samsonovo vyvolení, Soudců 13,1-7;24

Námět: Boží vůli je, aby lidé žili ve svobodě. Právě proto Pán Bůh vždy vyvoluje a povolává muže a ženy, aby přinášeli lidem svobodu,
pro kterou je Pán Bůh stvořil. I Samson byl povolán, aby přinesl svému lidu svobodu. I dnes Pán Bůh povolává své následovníky, aby byli ambasadory svobody ve světě plném nesvobody a otroctví.

Páteční první postní bohoslužby 8. 3. 2019
Kázání: Samsonovy pády, Soudců 16:1-21

Námět: Samsonovo chování se opakovaně vymyká obrazu Božího vyslance. Samson opakovaně chybuje, padá, chová se nevhodně, nechá sebou manipulovat. Důsledky se dostaví. I my jsme chybujícími lidmi. Máme druhé vést ke svobodě a přitom se opakovaně sami necháváme zotročit. Je za námi popeleční středa.  Vstoupili jsme do postního období. Vstupme do něj s pokáním a vyznávejme naše slabosti a selhání.

Nedělní bohoslužby 10. 3. 2019
Kázání: Samsonovo obnovení, Soudců 16,23-31

Námět: Prožíváme dny duchovní obnovy. Obnova srdce je vždy pouze darem Boží milosti, ale můžeme o ni prosit. Samson prosil o novou sílu, aby dokončil Bohem darované poslání. Prosme Pána, aby obnovil naše srdce, aby obnovil naše síly, aby obnovil naše touhy, abychom obstáli v zápase o svobodu svoji i o svobodu druhých.

 

2. Setkání biblických hodin

Biblické hodiny můžete propojit i s těmito Dny duchovní obnovy. Témata, která jsou vedením KS naplánovaná pro konkrétní neděle mohou také posloužit k zastavení a přemýšlení o našem vztahu k Bohu a službě.

Odkaz ke stažení témat biblických hodin

 

3. Setkání dorostu/mládeže

Téma: Jak přestat flirtovat s hříchem
„Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce…“ Jakub 1,12
Úvod: 1. Jana 3,7-10
Hlavní text pro studium: Soudců 16,1-21 a Matouš 4,1-11

Program ke stažení

 

4. Pravidelná setkání během týdne

a) Na studijních skupinkách, které máte během týdne se můžete zaobírat tématem: Obnova nás a našich vztahů k lidem v našem okolí. (práce, sousedé, vztahy ve společenství, v rodině …) Biblický text: 1.Jana 4,7-19

b) Všechna setkání, která během týdne ve vašem sboru probíhají mohou začínat krátkým úvodem (svědectvím): Proč by se měl křesťan neustále duchovně obnovovat a co pro to osobně dělám já?

 

5. Další podněty, které můžete využít

a) Zorganizovat ve sboru nepřetržitý modlitební řetězec, například po vzoru modlitebního hnutí Modlitby 24/7. Proč se modlit v jedné konkrétní místnosti a ne každý u sebe doma? Snadno se může stát, že člověk zaspí, nemůže se soustředit, má nenadálé povinnosti… Ten, kdo přijde do modlitební místnosti, má určitý a vyhrazený čas na to být s Ježíšem. Může zapomenout na práci, na denní povinnosti a tím se více soustředit na modlitbu. Inspirací může pro vás být i tento odkaz z portálu Modliteb 24/7.

b) Uskutečnit jednorázové nebo pravidelné společné setkání modliteb a chval během týdne za konkrétní téma: Obnovy (nás osobně, společenství, seniorátu, církve, …)

 

6. Co může využít každý jednotlivec ve vašem sboru?

a) Projít si samostatně během týdne vytištěnou brožuru “Osobní průvodce” k osobnímu ztišení, která bude ve vašich sborech k rozdání 3. 3. 2019

b) Tento týden může být pro každého z nás i týdnem půstu, který nemusí být jen půstem od jídla, ale může být časem půstu
od internetu, facebooku, filmů, zábavy, sportu, koníčků …

 

7. Jak můžete ve sboru pokračovat po ukončení týdne duchovní obnovy do konce postního období?

a) Můžete zvážit další modlitební setkání s konkrétními modlitebními náměty

b) Můžete zorganizovat setkání se svědectvími, co Bůh ke mně mluvil v posledním období

 

8. Jak bude EC M.I.S.E. pokračovat do konce postního období?

a) Na Facebooku budeme zveřejňovat denně (mimo neděli) 3 min. motivační videa z programu Modlitby 24/7

b) Nabízíme ke koupi knihu – “Očekávání na Boha” (Andrew Murray, 30-ti denní zamyšlení se zaměřením očekávání na Boží působení v nás, cena 150 Kč/ks, knihu si již můžete koupit v našem eshopu)

Máte-li jakékoliv otázky, neváhejte nás kontaktovat na ecmise@ecmise.cz

Prosíme o přímluvné modlitby za přípravu i samotný průběh těchto Dnů duchovní obnovy.

tým EC M.I.S.E.