Evangelizace

Posledním písmenem zkratky M.I.S.E, je písmeno „E“. To odkazuje na působení v oblasti evangelizace, kde chceme konkrétně a prakticky pomáhat v organizování evangelizačních aktivit. V rámci této oblasti podporujeme a spolupodílíme se na pořádání různých volnočasových aktivit, jako například evangelizační kluby, sportovní aktivity, výuka angličtiny či studentské skupinky.

Evangelizační kluby

Jsou místem, kde je vytvářen prostor pro zvaní mladých nevěřících lidí, kde kromě her a navazováni přátelských vztahů mají návštěvníci možnost slyšet křesťanskou zvěst. Tato služba byla v roce 2015 předána odboru mládeže SCEAV. EC M.I.S.E. je nyní v této službě zapojena jako pomáhající organizace.

Sport

V oblasti sportu je několik aktivit, které mladým lidem nabízí možnost aktivně trávit čas, budovat v sobě charakterové vlastnosti jako vytrvalost, poctivost, ale také úctu k bližnímu. Samozřejmě to hlavní pro nás jako misijní organizaci je příležitost i v této oblasti seznamovat mladé lidi s křesťanskou zvěstí a mluvit s nimi o víře v Ježíše Krista. Patří zde:

  • oddíl Outdoor-u, který organizuje sportovní akce zaměřené na pěší turistiku, cykloturistiku a vodácké kempy (momentálně oddíl hledá nové vedení). Více informací o Outdoor M.I.S.E. zde
  • fotbal – hlavní aktivitou v této oblasti je příprava Fotbalového kempu a fotbalového kroužku. Více informací o oblasti fotbalu zde
  • 3D florbalová liga – liga přerušila v roce 2015 svou činnost, nyní probíhají jednání o změně způsobu fungování. Více informací o 3D lize zde
  • Q-liga – volejbalová liga. Více informací o Q-lize zde
Angličtina

Dalším misijním nástrojem je pro nás angličtina. Ve spolupráci s místními a zahraničními partnery pořádáme English campy, ale rovněž takzvané ETG tedy English Talk Groups – jedná se o anglické konverzační skupinky, které vedou zahraniční misionáři.

Studentské skupinky

EC M.I.S.E. chce také propagovat studentské skupinky v univerzitních městech, kde studují mladí křesťané naší církve.
Brno – Lukáš Kaleta, tel.: +420 731 622 870, email: kaleta.lukas@gmail.com
Olomouc – Stacho a Debi Chlebkovi tel: 733 281 807 email: deborazubkova@seznam.cz

Impuls week (Impuls týdny)

jsou misijní akce připravované ve spolupráci s organizací PROMISE CZ v České republice i v zahraničí. Více informací o Impuls týdnech naleznete na webové stránce www.impulsweb.cz/week