Florbal

3D florbalová liga

Historie vzniku
Již od roku 2004 se pravidelně scházíme vždy v sobotu večer u sportu – florbal, volejbal. Během této doby jsme zaregistrovali mezi mladými lidmi zájem o tyto sporty, zejména pak o florbal. Proto jsme na tuto poptávku reagovali vznikem 3D florbalové ligy pro věkovou skupinu 14-23 let.

Současná situace
Jedná se o dlouhodobý turnaj, který v současné době sdružuje 10 týmů – což znamená asi 95 hráčů. Každý tým je veden kapitánem, kterému je vlastní vize celé ligy: „Budeme získávat učedníky“. Velký důraz klademe právě na povzbuzování, vedení kapitánů, kteří pak pracují ve svých týmech. Jednotlivé zápasy hrajeme v prostorách tělocvičen ZŠ Jablunkov a v hale Stars Třinec. Celý turnaj je zakončen slavnostním vyhodnocením. Na tento projekt navazuje i letní florbalový kemp (letos se konal již počtvrté) a celonoční akce „Lock in“ (noc plná sportu, filmu, zábavy) – vždy 2x v roce.

Stanovení vize
Cílem tohoto projektu je nabídnout mladým lidem vhodné podmínky pro setkávání se u sportu, kdy chceme vidět nejen fyzickou stránku člověka (trénink, kondice), ale také duševní (dobrá parta, přátelství) a duchovní (etické hodnoty na základě Bible).

Chceme vidět, že se každý z účastníků rozvíjí právě   v oblastech Duše, Ducha a Dtěla – proto 3D liga.

Chceme vidět vznikající 3D kluby a hráče zapojené do mládeže a místního sboru.

Více informací se můžete dozvědět na našich stránkách: www.3dliga.cz