Fotbal

Hlavní aktivitou v·této oblasti je Fotbalový kemp, a fotbalový kroužek Třanovice.

Fotbalový kemp se každoročně koná o prázdninách. Je to sportovní akce pro kluky, ale i dívky ve věku pro děti ve věku od 6 do + – 12 let. Kemp se koná na fotbalovém hřišti v Třanovicích a v sále a klubovnách SCEAV Třanovice.

Co nabízí:

Dává hráčům příležitost osvojit si základní i pokročilé fotbalové dovednosti v křesťanském prostředí.

Umožňuje mladým lidem nejen sportovně růst pomocí kvalitního tréninku, ale také najít si nové přátele a dozvědět se o důležitých životních hodnotách, které jsou založeny na biblických principech.

Tréninky na táborech vede zkušený mezinárodní tým, který má dlouholetou praxi s trénováním a vedením mládežnických týmů po celém světě.

Fotbalový kroužek – děti

Fotbalový kroužek je určen pro děti ve věku 6–12 let. Kroužek probíhá v Třanovicích – na hřišti nebo v tělocvičně, pod záštitou sboru SCEAV Třanovice. Kroužek je rozdělen na dvě skupiny; mladší 6–8 let, a starší 9–12 let. Vždy o přestávce má proslov jeden z trenérů.
Chceme podpořit vznik dalších fotbalových kroužků a vytvoření fotbalové dětské ligy. Od ledna 2015 se fotbalový kroužek jednou měsíčně zapojil do turnajů havířovských fotbalových týmů pod záštitou volnočasových aktivit Dona Bosca. Jednou jsme se také účastnili turnaje, který pořádal Fk Žukov, kde si kluci zahráli s Fk Třinec, Fk Bystřice atd.
Po odborné stránce jsme spolupracovali s křesťanskou fotbalovou organizací Ambassadors football Czech Republic, která nás podporovala v oblasti trénování, dodání veškerých k tomu potřebných materiálů a v oblasti odborných školení trenérů. Jejich vedoucí Ondra Mazaný se aktivně účastnil některých tréninků.

Organizátoři: vedoucí Jana Wewiórková, Luboš Tomiczek, Roman Glajcar, Marek Roman, Benjamin Mrózek, Daniel Klus, Radek Wewiórka.

Více se můžete dozvědět webových stránkách:
www.fotbalovykemp.estranky.cz
www.fotbalovykrouzektranovice.estranky.cz/

a v příloze Výroční zprávy 2015

Příloha Výroční zprávy 2014

Fotbal Fotbal 4 Fotbal 2 Fotbal 1