Give online

Všechny aktivity, které pořádá projekt M.I.S.E jsou spojeny s·výdaji, a tak vzniká potřeba finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s·těmito aktivitami. Budeme vděční za jakýkoliv finanční dar.

Chtěli bychom poděkovat všem, kterým naše služba leží na srdci a kteří nás ze svých finančních i hmotných prostředků  podpořili. I letos chceme pokračovat v započatých aktivitách koordinace misijních a evangelizačních klubů, pořádání akcí a pobytů, na kterých je zvěstováno Boží slovo. Proto bychom se na Vás chtěli opět obrátit s žádostí o podporu i v letošním roce. Veškeré organizované aktivity jsou koncipovány tak, aby byly otevřeny co nejširší škále potenciálních účastníků, kteří by mohli být zasaženi Božím slovem, a to je možné jen s podporou ochotných dárců.

Pokud byste se chtěli stát součástí našich aktivit a podpořit tyto nebo některou z ostatních našich služeb, budeme vděční za jakékoliv finanční dary.

Bankovní spojení s Evangelizačním centrem M.I.S.E.

Vnitrostátní platební styk
Číslo účtu: 2400195184 / 2010

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *