Hledáme

Modlitebník

Jsme si vědomi obrovské potřeby modlitební podpory. Služba, které se lidé v·Evangelizačním centru M.I.S.E věnují, je zcela závislá na Boží milosti a Jeho působení. Víme, že jedině On se dokáže dotýkat lidských srdcí a jen On může dát, aby to, co lidé slyšeli a přijali, v·nich zůstalo, bylo trvalé, rostlo a přinášelo ovoce. Uvědomujeme si také, že služba evangelizace je přímým útokem na záměry Božího nepřítele, a chceme proto prosit našeho Pána o ochranu a vedení, abychom dále šli správným směrem a pracovali podle Boží vůle.
Jak se mohu zapojit do modlitební podpory EC M.I.S.E.? Stačí se přihlásit do modlitební sítě, a každé pondělí Vám budou emailem zasílány modlitební náměty.

Dobrovolník

Hledáme dobrovolníka, který pomáhá v oblasti:
– modlitby (pomoc při organizaci modlitební konference, modlitební sítě, aj.)
– propagace (pomoc s internetovými stránkami, grafikou, články, videi, aj.)
– vzdělávání (pomoc při organizaci misijní školy, vzdělávání vedoucích, aj.)
– zakládání misijních skupin (pomoc s koordinací, podpora nových míst)
– zakládání mládežového nebo jiného klubu (pomoc při rozvoji a podpoře dané služby)

Finanční podporovatel

Služba EC M.I.S.E je spojena s výdaji, a tak vzniká potřeba finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s aktivitami evangelizačního centra. Budeme vděční za jakýkoliv finanční dar.
Chtěli bychom poděkovat všem, kterým naše služba leží na srdci a kteří nás ze svých finančních i hmotných prostředků podpořili. I letos chceme pokračovat v započatých aktivitách během kterých je zvěstováno Boží slovo. Proto bychom se na Vás chtěli opět obrátit s žádostí o podporu i v letošním roce. Veškeré organizované aktivity jsou koncipovány tak, aby byly otevřeny co nejširšímu okruhu potenciálních účastníků, kteří by mohli být zasaženi Božím slovem, a to je možné jen s podporou ochotných dárců.
Pokud byste chtěli podpořit některou z našich služeb, budeme vděční za jakékoliv finanční dary.

Bankovní spojení s EC M.I.S.E.

Vnitrostátní platební styk
Číslo účtu: 2400195184 / 2010
Variabilní symboly jednotlivých služeb:

Centrum M.I.S.E. 1000

VS pracovníků EC M.I.S.E.
Chlebek Daniel 1001
Rajdusová Jitřenka 1003
Sztefková Pavlína 1005
Chodura Tomáš 1008
Hlawiczková Ingrid 1010

ZÁMĚR 21/10 2110

Misijní týmy 3000
Albrechtice Kumbál 3010
Nýdek 3050
Ostrava Base club 3070
Šumbark 3090
Vělopolí 3110
Ostrava Poruba 3130
Karviná Ráj 3150
Místek 3160

Sport 4000
Outdor 4010
Fotbal 4020
Florbal 4030
Volejbal 4040

Letní misijní škola 5000
Misijnítrénink 5001

English camp 6000
Young Daniels 6100

Misijní týdny 7000

Misionář Benjamin Helge 8000
ETG 8002
Misionáři Rohlfingovi 8003
Misionářka Sarah Harms 8004

ProChrist 9000