Hledáme

Modlitebníky

Jsme si vědomi obrovské potřeby modlitební podpory. Služba, které se lidé v·Evangelizačním centru M.I.S.E věnují, je zcela závislá na Boží milosti a Jeho působení. Víme, že jedině On se dokáže dotýkat lidských srdcí a jen On může dát, aby to, co lidé slyšeli a přijali, v·nich zůstalo, bylo trvalé, rostlo a přinášelo ovoce. Uvědomujeme si také, že služba evangelizace je přímým útokem na záměry Božího nepřítele, a chceme proto prosit našeho Pána o ochranu a vedení, abychom dále šli správným směrem a pracovali podle Boží vůle.
Jak se mohu zapojit do modlitební podpory EC M.I.S.E.? Stačí se přihlásit do modlitební sítě, a každé pondělí Vám budou emailem zasílány modlitební náměty.

Dobrovolníky

Hledáme dobrovolníky, který pomáhá v oblasti:

  • modlitby (pomoc při organizaci modlitební konference, modlitební sítě, aj.)
  • propagace (pomoc s internetovými stránkami, grafikou, články, videi, aj.)
  • vzdělávání (pomoc při organizaci misijní školy, vzdělávání vedoucích, aj.)
  • zakládání misijních skupin (pomoc s koordinací, podpora nových míst)
  • zakládání mládežového nebo jiného klubu (pomoc při rozvoji a podpoře dané služby)

Finanční podporovatelé

Služba EC M.I.S.E je spojena s výdaji, a tak vzniká potřeba finančních zdrojů na pokrytí nákladů spojených s aktivitami evangelizačního centra. Budeme vděční za jakýkoliv finanční dar.
Chtěli bychom poděkovat všem, kterým naše služba leží na srdci a kteří nás ze svých finančních i hmotných prostředků podpořili. I letos chceme pokračovat v započatých aktivitách během kterých je zvěstováno Boží slovo. Proto bychom se na Vás chtěli opět obrátit s žádostí o podporu i v letošním roce. Veškeré organizované aktivity jsou koncipovány tak, aby byly otevřeny co nejširšímu okruhu potenciálních účastníků, kteří by mohli být zasaženi Božím slovem, a to je možné jen s podporou ochotných dárců.

Pokud byste chtěli podpořit některou z našich služeb, budeme vděční za jakékoliv finanční dary.

Bankovní spojení s EC M.I.S.E.

Vnitrostátní platební styk: Číslo účtu: 2400195184 / 2010
Variabilní symboly jednotlivých služeb, na které můžete přispět:

Centrum M.I.S.E. 1000

Publikační činnost 1100

VS pracovníků EC M.I.S.E.:
Sztefková Pavlína 1005
Chodura Tomáš 1008
Hlawiczková Ingrid 1010
ZÁMĚR 21/10 2110 Vzdělávání a podpora misijních týmů 3000
Albrechtice Kumbál 3010
Nýdek 3050
Šumbark 3090
Ostrava-Poruba (www.kompasporuba.cz)
Místek 3160 (www.mzona.cz)
Outdoor 4010
Fotbal 4020
Volejbal 4040
Misijní trénink 5001
Impuls Draft Camp 5002
English camp 6000
Young Daniels 6100
Misionář Benjamin Helge 8000
English Talk Group (ETG) 8002

ProChrist 9000