Integrace – Vzdělávání

Písmeno I reprezentuje slovo Integrace (či zapojení, začlenění) duchovního růstu prostřednictvím vzdělávání v oblasti evangelizace a misie. Do této oblasti náleží tyto vzdělávací akce (programy):

TÝMise

Již tradiční akce pro vedoucí Evangelizačních klubů, studenstkých skupinek a sportovních aktivit, které jsou zastřešeny Evangelizačním centrem M.I.S.E.
TÝMise má za cíl vzdělávat, povzbudit a inspirovat. Je zde prostor pro setkání všech vedoucích EC M.I.S.E.

Objevování vůdcovství

Je čtyřdenní akce pořádána Evangelizačním centrem M.I.S.E. ve spolupráci s americkou organizací Tentmakers.
Hlavní náplní interaktivního vyučování je kromě povzbuzení k pravidelnému čtení Písma a společného sdílení také reflexe nad vlastní životní cestou.

Heslem či motivem akce je snaha „objevit“ své „povolání“. Kombinací otázek, dostatečného času stráveného rozjímáním (nad důležitými otázkami) a následnou řízenou diskusí se tak účastníci mohou důkladně zamyslet nad svým životním směřováním, načrtnout si potenciální plán pro svůj život podle toho, „jak k nim Bůh mluvil“ a nakonec připravit nějaké „plans of action“, čili konkrétní kroky, které chtějí podniknout k tomu, aby se opět v životě mohli posunout dál.

Dalším důrazem je snaha o růst v komunikačních dovednostech a způsobech, jak lépe navazovat kontakty (nejen s cizími lidmi) a jak budovat trvalé vztahy ve svém okolí, což je jedna z klíčových „dovedností“ pro jakoukoli evangelizační či misijní práci.

Ohlasy prvního ročníku naleznete zde.

Misijní trénink 01

Vzdělávací program Misijní trénink 01 připravený ve spolupráci se zahraničními partnery (Slovensko, Švédsko), kteří mají dlouholeté zkušenosti s misijním působením. Tento program je určen zájemcům o vzděláváni v oblasti misijního působení, a to buď ve stávajícím sboru, či na novém misijním místě. Vzdělávací program zahrnuje čtyři části, mezi nimiž je také výjezd do Londýna, kde je možnost seznámit se s různými typy nově vzniklých sborů.

První část Misijního tréninku 01 se uskutečnila ve dnech 27.–28.11. 2015 v Beskydské Oáze, v obci Písek. Byla probírána tato témata:

  • Proč zakládání sboru?
  • Co potřebujete k založení sboru?
  • Různé typy sboru.
  • Který typ sboru je nejlepší pro určité cílové skupiny?
  • Jak oslovovat lidi?
  • Důležitost společné vize, hodnot a cílů.
  • Důležitost pěti složek služby v Efezským 4
    + letáček

Více informací můžete najít zde.

Impuls Draft Camp

je jedinečný camp svého druhu v České republice, který je určen pro chlapy ve věku 14 – 20 let, kteří jsou aktivními členy SCEAV. Impuls Draft Camp je připravován Evangelizačním centrem M.I.S.E. a PRO-MISE CZ
Camp má za cíl povzbudit mladé muže k převzetí zodpovědnosti za svůj život a pomoci jim v hledání vlastního místa ve společnosti a církvi. Dlouhodobým záměrem campu je také inspirace k rozvíjení pozitivních mužských charakterových vlastností, životních postojů a vizí. Během campu účastníci zažijí dobrodružné a fyzicky velmi náročné aktivity, hry, ale také besedy se zajímavými hosty. Mnohé aktivity jsou navrženy tak, aby pomohly pochopit a „zažít“ některý z křesťanských principů, proto se camp může stát významným impulsem na duchovní cestě mladého křesťana.
Sloganem campu se stal biblický verš „Buď rozhodný a mužný“ (1. Královská 2,2).
Další ročník Impuls Draft Campu se uskuteční v termínu 4.– 8. 7. 2018 v Komorní Lhotce. Cena: 1200 Kč

Více informací naleznete na idcamp.eu