Misijní neděle Nebory

Dne 1.6. 2014 Evangelizační centrum M.I.S.E. zorganizovalo Misijní neděli ve sboru SCEAV Nebory. Níže připojujeme postřehy jedné účastnice Misíjní neděle:

Když jsem se dověděla, že v našem neborovském sboru „Den rodiny” neboli „Sborový den” bude zasvěcen misii a nesení evangelia a nějakým workshopům, nebyla jsem příliš nadšená. Má stará představa o mluvení, přemlouvání, nucení, až někdy strašení lidí, aby se rozhodli pro Ježíše, byla zcela mylná. Jedny z nejdůležitějších slov, která mě oslovila, zní: „Je důležité, abys trávila čas se Mnou, abys byla v Mé přítomnosti, protože jenom tak budeš mít sílu dělat něco pro Mě. I Ježíš, aby mohl splnit své poslání, rovněž tráví svůj čas s Otcem. Čím více chceme sloužit, tím více času potřebujeme být s Ním, abychom mohli mít sílu a Jeho přítomnost se mohla projevovat v našem životě, aby Ježíšův život proudil skrze náš život. Otázka zní, jestli to, co děláme, je pro Boha a je průtokem toho, že nejdřív jsme s Ním, nebo je to činnost našich vlastních sil?” slova z kázání br. Daniela Kocyana. I já tak nějak podobně v poslední době prožívám, že čím více času, pozornosti, dobrořečení, chval a vděčnosti, ale i tiché přítomnosti s mým Pánem, tím větší požehnání, pokoj a vedení Jeho Duchem, tím více jsem vedena k lásce, porozumění, naslouchání, ale i konkrétní pomoci bližnímu. Odpoledne pak proběhly již zmiňované workshopy s trojí tématikou, vždy zaměřenou na nesení evangelia. Ale i tady jsme mohli vnímat, jak vize EC M.I.S.E.: Boží láska ve mně, v mé rodině a v mém sousedství! je naplňována nejen slovy, ale především činy a praktickým přístupem. Tito nadšenci nezůstali sedět v kostelních lavicích, ale opravdu vyšli do ulic… Účastnila jsem se workshopu s tématem: Jak oslovit ty nejbližší, sousedy, kamarády atp. a opravdu, nebylo to žádné poučování a známé fráze, ale jeden praktický příklad za druhým, obyčejný, lidský, ale s touhou pomoci lidem najít cestu, smysl, sílu k odpuštění… s touhou pomoci najít Ježíše.

Iveta Macurová

                   109_1220 109_1218 109_1232 109_1228

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *