{:cz}Misijní neděle{:}{:en}Mission Sunday in Třinec{:}

{:cz}Misijní neděle v Třinci

Dne 25.1.2015 třinecký sbor SCEAV navštívili pracovníci misijní organizace EC M.I.S.E, aby prezentovali svou práci v rámci tzv. „misijní neděle“.

Na bohoslužbách sloužil kázáním pastor Daniel Chlebek, činnost EC MISE prezentoval David Macura a současně v SC Hutník probíhala lekce pro děti, kterou vedla Natalia Fójcik. Dětem vyprávěla o svém pobytu v Nepálu.

Po společném obědě ředitel EC MISE Daniel Chlebek představil podrobnější prezentaci o celé organizaci a jejím působení. Jakožto hlavní cíl zdůraznil projekt 21/10. Norský misionář Kristian Lande se s námi podělil o své vtipné zkušenosti a povzbudil k misijním aktivitám v našem sousedství.

Jako doprovodný misijní program na mládeži (30.1.)bylo slovo Marka Římana a na dorostě (23.1.)byla prezentace o Misii ve vtipném, mládežnickém stylu Davida Macury. O svědectví a zkušenosti se s námi podělil americký host Benjamin Helge. Probudili v nás soutěžního ducha a užili jsme si srandu v jiném, než obvyklém stylu.

Myslím, že tato akce bylo nanejvýš užitečná, lidé si mohli uvědomit, jak důležitá je misijní práce a povzbudilo je to k zamyšlení, jak i oni by mohli přiložit ruku k zasévání Slova.

                         sborděti

děti besídkaslovo{:}{:en}On 25 January 2015, workers from the missionary organization EC M.I.S.E. visited the SCEAV church in Třinec in order to present their work within “mission Sunday”.

Pastor Daniel Chlebek preached at this service, David Macura presented the work of EC M.I.S.E. and there was also at the same time a lesson for children in SC Hutník led by Natalia Fojćik. She told the kids about her stay in Nepal.

After lunch, the director of EC M.I.S.E., Daniel Chlebek, introduced a more detailed presentation about the entire organization and its activities. He emphasized the project 21/10 as the main goal. A missionary from Norway, Kristian Lande, shared his funny experiences and encouraged us to do missionary activities in our neighborhoods.

As an accompanying missionary programme for the Youth Group (30 January) Marek Říman shared the message, and at the Youth group (23 January) David Macura had a funny, youth style presentation about mission. An American guest, Benjamin Helge, shared with us his testimony and his experience. They woke in us a competitive spirit and we had fun other than in the usual style.

I think that this event was very useful, people could realize how important missionary work is and it encouraged them to think about how they could lend a hand to sow the Word.

{:}