Mobilizace k modlitbě

První písmeno akronymu M.I.S.E. odkazuje na oblast nazvanou Mobilizace k modlitbě.

V rámci této oblasti se snažíme různými způsoby, ať už tvorbou a distri­bucí Modlitebních diářů (více zde), rozesíláním Modlitebních dopisů (zapojit k odběru se můžete zde), pořádáním Modlitební konference či Modlitebního setká­ní v horách, povzbuzovat k intenzivnějšímu a bohatšímu modlitebnímu životu.

Modlitba je pro nás důležitá, jelikož si uvědomujeme, že i kdybychom rozvíjeli sebelepší misijní aktivity, bez Božího působení nedokážeme změnit srdce ani jednoho člověka. Pouze Pán Bůh to může učinit, a pro­to jej o to chceme prosit. Nezáleží, jak logické jsou naše argumenty, nebo jak trefné jsou naše výzvy, našimi slovy nedosáhneme ničeho, dokud Boží Duch nepřipraví cestu.

Chceme Vás pozvat k zapojení se do modlitební sítě. Pokud se přihlásíte, budou Vám každé pondělí zasílány modlitební náměty. Přihlásit se můžete zde