Modlitební čas v horách

V termínu 28.-29.1. 2016 se v Hrádku uskutečnila akce nazvaná “Modlitební čas v horách”.

Bylo to setkání věnované modlitbám, ale také čas k uctíváni Pána Boha, kterým nás vedl Daniel Kocyan. Kristian Lande měl zamyšlení připomínající nám mnoho kladných aspektů života v České republice (za které můžeme být vděční), ale také nám připomněl bohatou misijní historii naší země (Moravští bratři atd.). Kristian nás rovněž vedl a motivoval k modlitbám za naší zemi, za misii v České republice, ale také za vyloučené skupiny naší společnosti. Ranní osobní čas byl vyhrazen k osobní modlitbě a hledání toho, kde je pro každého z nás “místo”, na kterém nás chce “mít” Pán Bůh v roce 2016.

Prosili jsme jednu z účastnic o krátký popis svého dojmu ze setkání:

Když jsem se letos zúčastnila Modlitební konference, kterou na začátku roku pořádala EC MISE, cítila jsem, že mě Pán Ježíš jasně usvědčuje z toho, jak málo využívám úžasné výsady, kterou nám dal v modlitbě. Rozhodla jsem se, že budu investovat více času do rozhovorů s mým Spasitelem a Pánem. Velice mě nadchla myšlenka prožít modlitební čas v horách, který EC MISE připravila na 28. – 29. ledna 2016 v Hrádku. Nesmírným požehnáním pro mě byl čas, který jsme ve ztišení a modlitbách trávili každý sám se svým Pánem. Tím vlastně celý pobyt začal. Večer jsme se sešli ke společným chválám a modlitbám a myslím, že pro každého z nás byla i tato chvíle časem v Boží přítomnosti. Modlili jsme se společně především za naši zemi a Boží působení v ní. Oslavné písně a chvály zaznívaly až do pozdních večerních hodin a nikomu z nás se nechtělo tento skvělý čas ukončit. Ráno jsme se opět sešli ke společným modlitbám a chválám, po kterých opět následoval osobní čas na modlitbu a studium Božího Slova. Když jsme se v 10 hodin rozjížděli do našich domovů, byli jsme vděčni Pánu za ten nádherný čas, který jsme spolu s Ním i se sebou navzájem mohli prožít, ale také za to, že On není omezen na nějaký čas v horách, ale můžeme s Ním trávit čas kdykoli a kdekoli!

šk

Jsme vděční za každého, kdo se zúčastnil modlitebního setkání, a děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě setkání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *