Modlitební konference 2019

Modlitební konference 2019

Jsme vděční za sobotní Modlitební konferenci na téma: “Tady jsme!”
Společně jsme mohli prožít modlitební čas:
– vzdání díků za Boží velikost a Jeho dokonalost
– pokání a vyznání našich hříchů
– oslavující Boha
– přímluv za prezidenta, vládu a vedení České republiky, také za pastory naší církve, Církevní radu a vedení Křesťanského společenství

Rok 2019 je pro naši církev rokem: “Vděčnosti za svobodu”.
– Učme se vděčnosti a děkování za mnohé Boží dary, které bereme jako samozřejmost.
– Děkujme za 30 let svobody a prosme, abychom ve vnější svobodě nebyli spoutáváni pouty konzumu, strachu, vlažnosti …