Náš tým

EC M.I.S.E.

Naším cílem je pracovat nejbližších deset let takovým způsobem, aby na 21 nových místech vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by působily misijně ve svém okolí. viz Záměr 21/10

Naše republika je druhá nejvíce nekřesťanská země Evropy. Slezská církev evangelická a.v. má v současné době sbory na 21 místech. Na základě biblického podobenství o hřivnách věříme, že naše sbory jsou také hřivnami, které jsme dostali, abychom je rozmnožili. Jako správci se modlíme, abychom mohli věrně spravovat a zúročit duchovní bohatství, které nám bylo dáno. Uvědomujeme si, že jedině na Bohu záleží, kolik hřiven a v jaké době se nám společně podaří rozmnožit.

Chceme všichni společně všemi silami a prostředky nabízet pomoc všem hledajícím v našem okolí.

Více informací o činnosti EC M.I.S.E. nalezenete také ve Výročních zprávách (viz. níže)

Výroční zpráva EC MISE 2014

Příloha výroční zprávy EC MISE za rok 2014

Výroční_zpráva_EC_MISE_r._2013