{:cz}{:cz}O nás

{:cz}{:cz}

O nás

Evangelizační centrum M.I.S.E. je misijní organizací, jejímž zřizovatelem je Slezská církev evangelická augsburského vyznání ve spolupráci s Křesťanským Společenstvím, z. s.

Posláním EC M.I.S.E. je pomáhat jednotlivcům, ale také sborům SCEAV v jejich misijním působení.

EC M.I.S.E. je pokračovatelem činnosti realizované v rámci projektu MISE, který byl přijat v roce 2005 Odborem mládeže (vedoucí dorostů a mládeží jednotlivých sborů SCEAV). Evangelizační centrum M.I.S.E. bylo založeno v roce 2011.

Jednotlivá písmena akronymu M.I.S.E. v názvu naší organizace reprezentují oblasti, kterým se v rámci naší činnosti věnujeme, více informací o naší činnosti můžete najít ve výročních zprávách.

Výroční zpráva EC M.I.S.E. za rok 2018
Výroční zpráva EC M.I.S.E. za rok 2017
Výroční zpráva EC M.I.S.E. za rok 2016
Výroční zpráva EC M.I.S.E. za rok 2015
Výroční zpráva EC M.I.S.E. za rok 2014Příloha výroční zprávy EC M.I.S.E. za rok 2014
Výroční zpráva EC M.I.S.E. za rok 2013

image

M

MOBILIZACE K MODLITBĚ
image

I

INTEGRACE – VZDĚLÁVÁNÍ
image

S

SPOLEČENSTVÍ
image

E

EVANGELIZACE