Objevování vůdcovství

V letošním roce proběhl od 10. do 14. července již druhý ročník Objevování vůdcovství (Leadership Quest). V nádherném prostředí na Nové Polaně v Dolní Lomné jsme se mohli intenzivně vyučovat správnému vedení sebe i druhých okolo nás pro Krista. Mohli jsme zde zažívat skvělý čas s naším Pánem nejen ve společných chválách, ale také při  každodenních ztišeních.

Celý týden jsme studovali biblickou knihu 2. Timoteovu. Uvědomil jsem si hloubku přátelství apoštola Pavla s Timoteem a jejich vztah s Kristem. Chci povzbudit Boží služebníky, kteří mají 18 let a výše, aby příští ročník rozhodně nezmeškali. Já osobně jsem jel na Objevování podruhé a stále mi to dává hodně do života s Ježíšem.

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. 2. Tim. 1:7

Petr Zubek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *