Objevování vůdcovství (Leadership Quest)

Pětidenní interaktivní kurz Objevování vůdcovství (pro cca 15 účastníků, ideálně ve věku 17–26 let) vyrůstá z více než třicetileté tvůrčí práce a zkušenosti organizace Tentmakers, jejímž posláním je duchovní formace jednotlivců nebo skupin křesťanů (např. učitelů, vedoucích mládeží aj.). Svou práci zakládá na coachingu a mentoringu (nejen individuálně, ale také v kontextu dynamiky celé “pracovní skupiny”) za účelem objevování Božího povolání, rozvíjení vůdčích schopností interaktivní metodou, jež mají vést k ‚projasnění‘ dalšího životního směřování. Kurz probíhá v přátelském a povzbudivém prostředí pod dohledem zkušeného týmu mladých lidi z USA (Young Daniels). Klidné místo v horách v kombinaci s důrazem na rovnováhu mezi vyučováním (formou několika bloků) a časem pro osobní ztišení a sebereflexi skýtá výbornou příležitost k zastavení a novému zamyšlení nad klíčovými otázkami, které hýbou, nebo můžou rozhýbat, náš křesťanský život. Konkrétně jde o tyto důrazy, čili o snahu rozvíjet následující oblasti (a dovednosti):

  • Budování pevnějšího osobního vztahu s Ježíšem Kristem na základě konkrétních faktů – kdo jsem v Kristu.
  • Navazování vztahů a budování smysluplných přátelství v rodině, církvi i s novými lidmi okolo – kroky a tipy.
  • Rozvíjení komunikačních dovedností za účelem získání větší sebedůvěry – nejen při veřejném projevu (např. sdílením osobního životního příběhu před ostatními). Jak aktivně naslouchat a se zájmem se tázat na potřeby bližního jako předpoklad dobré komunikace.
  • Snaha hledat konkrétní obrysy svého životního směřování, sebereflexe a snaha o rovnováhu – cílené plánování (vytvoření tzv. akčního plánu) i rozhodování o tom, jak se v budoucnu stát „vyslancem Ježíše Krista“ (2 Kor 5,20) nejen v církvi, ale kamkoli povede naše životní (profesní) cesta. Účastníci už na kurzu započnou tento proces.
  • Reflexe důležitých témat života křesťana v dnešním světě – s přesahem k misijní službě tomuto světu.
  • Role vedoucího a co to obnáší, vytváření si životních zásad na základě Písma.
  • Umění ticha a rozjímání vedoucí k vnitřní obnově, odpočinutí a většímu nadhledu a odstupu od svého běžného životního shonu, které si účastníci vyzkouší už na kurzu.
  • Odvaha, smělost, kreativita a odhodlání na cestě k hledání a realizaci Božího plánu pro náš život.

Slovu “vůdcovství” v názvu je nutno rozumět ve světle Kristovy “vůdcovské služby”, která je měřítkem pro všechny naše snahy. Ve světle Ježíšovy služby “světu” budou účastníci vedeni k tomu, aby se zamysleli nad všemi dílčími oblastmi svých životů a mohli každý sám pro sebe “objevit” a nově formulovat ‚svůj problém, úkol i budoucí vyhlídky‘. Ideálními kandidáty pro účast jsou proto mladí lidé, kteří stojí před nějakým důležitým rozhodnutím – ať už jde o volbu studia, zaměstnání nebo o výzvu vstoupit do nějaké oblasti služby v církvi. Dále jsou zváni všichni Ti, kteří se nespokojí jen s “životním průměrem”, ale jsou vnitřně přesvědčeni o tom, že “Bůh je schopen učinit neskonale více, než zač prosíme a co si dovedeme představit” (Ef 3,20). 15 mladých lidí – účastníků Objevování vůdcovství – povzbuzených nově snít Boží sen pro jejich životy tak bude mít další možnost hledat a vyhlížet skutky, které Bůh pro ně připravil‘ (Ef 2,10) a třeba i s odvahou do nich vstoupit.