Ohlédnutí za (některými) událostmi roku 2015

Florbalový tábor na Ukrajině

V tomto roce naše ukrajinská křesťanská organizace EPOCHA (která je součástí mezinárodní organizace Josiah Venture, stejně tak jako je v ČR organizace KAM) vůbec poprvé organizovala EDGE florbalový tábor. Jelikož nemáme zkušenosti s organizací florbalových táborů, nebyli jsme si na začátku jistí jak celá iniciativa dopadne.
Proto jsme se obrátili s prosbou o pomoc na organizaci EC MISE, která má bohaté zkušenosti nejen s organizací 3D florbalové ligy ale rovněž florbalových táborů. Jsme moc vděčni Pánu Bohu za to, že EC MISE naši prosbu vyslyšela a poslala nám na pomoc tým devíti velmi schopných a zkušených hráčů a trenérů, kteří v druhé polovině července přijeli na náš ukrajinský tábor a pomohli nám vést florbalovou část. Tréninky pod vedením českého trenéra a hráčů měli obrovský úspěch, a naší ukrajinští hráči už se ptají, zda bude tábor znovu příští rok. Také jsme moc vděční za obrovskou pomoc Jany Sližové (pracovnice EC MISE), díky které jsme pro tábor získali finanční prostředky z grantu EU – program Erasmus+. Bez této finanční podpory by tábor nebylo možné zorganizovat na tak vysoké úrovni.

Tábor se konal v městečku Kolomyja, které se nachází v západní části Ukrajiny. Našeho tábora se zúčastnilo 45 lidí z 6 různých ukrajinských sborů. Každý tým mohl mít na táboře trenéra svého EDGE týmu a 2-3 hráče. Každý den jsme měli 2x trénink a 2x vyučování zaměřené na florbalové dovednosti a znalosti. Večery byly pak zaměřeny na biblické studium ze života apoštola Pavla. Téma našeho letošního tábora bylo “You are here”. Každý den po večerním programu jsme si ve skupinkách kladli různé otázky, které nám měly pomoci poznat, kde se každý z nás nachází v našem vztahu s Bohem.

Na táboře jsme si vytyčili dva cíle: poskytnout našim EDGE týmům možnost zlepšit se ve florbalu (na Ukrajině nemá florbal takovou tradici jako v Česku) a taky dát možnost trenérům vést každý svoje hráče blíže k Bohu. Při zpětném hodnocení tábora, jsme se shodli, že oba cíle se podařilo naplnit a už se nemůžeme dočkat na další tábor v létě 2016!

Tomasz Chmiel
misionář organizace Josiah Venture na Ukrajině
zodpovědný za křesťanskou ligu EDGE a projekt “Evropských táborů”

Videa z tréninků zde: