Ohlédnutí za “Objevování vůdcovství”

Společná (1)

Přinášíme postřehy účastníků “Objevování vůdcovství” 2015

Na začátku července jsem se zúčastnil akce nazvané „Objevování vůdcovství“ kterou organizovala EC MISE v Beskydské Oáze v Písku. Zprvu jsem vůbec nevěděl, co od této akce očekávat. Věděl jsem jen, že mě čeká necelých 5 dní v krásné přírodě. Moc se mi tam nechtělo, hlavně proto, že jsem věděl, že tam budu jeden z nejmladších. Nakonec jsem tam samozřejmě jel.

Hned od začátku jsem se tam cítil skoro jako doma díky rodinné atmosféře, která na Oáze panovala. Bylo tam 5 Američanů, kteří nás provázeli programem a vyučovali nás. Líbilo se mi, že vše, co jsme se učili, bylo praktické a neustále jsme to opakovali.

Hned při prvním programu jsme museli čelit malé výzvě – měli jsme si vymyslet nějakou rýmovačku k našemu jménu a začlenit ji do krátkého příběhu, který jsme poté prezentovali před ostatními. Bylo na nás, jestli se úkolu chopíme v češtině anebo angličtině. Podobných výzev bylo více, například jsme před všemi hovořili o svých snech, cílech apod., navíc při každém jídle jsme se mohli zaposlouchat do životních příběhů ostatních. Malou nevýhodou však bylo, že řada přišla na každého účastníka, a tak si každý z nás vyzkoušel převyprávět svůj životní příběh v sedmi minutách. Tohle byla obrovská zkušenost, díky níž jsme se mohli zlepšit v mnoha věcech a taky si tak trochu shrnout svůj dosavadní život. Když jsem se o úkolu dozvěděl, tak jsem samozřejmě začínal vidět světlo na konci tunelu, ale během těch dnů se z nás stávala rodina a mluvit před ostatními pro mě bylo čím dál snazší. Nyní se na to dívám jako na něco, co mi pomohlo.

Dalším bodem programu, který podle mne stojí za zmínku, byly táboráky. Každý večer po vyučování jsme šli k ohni, kde jsme zpívali chvály a poslouchali zamyšlení od vedoucích. Při takové atmosféře se vždy tvoří okamžiky, které zůstávají vryty v paměti.

Je tu ještě něco, o čem zkrátka musím napsat. Každé ráno byl tzv. JAM time (Jesus and Me time) – půlhodina nás samotných s Bohem. Zamýšleli jsme se nad textem z Bible a měli jsme skvělou možnost se modlit o samotě. V pátek pak byl hlavní JAM time – šli jsme do přírody a každý jsme měli o samotě asi 3 hodiny s Bohem. Tohle pro mě byl asi největší zážitek z celého pobytu. Mohl jsem se zamyslet nad mnoha věcmi, vyznat Bohu vše, co jsem měl na srdci. Bylo to pro mě inspirací, abych si takový čas na Boha dělal v přírodě častěji.

Závěrem chci napsat, že i když se mi na „OV“ zpočátku nechtělo, tak nikdy nebudu litovat, že jsem tam jel, protože jsem mohl načerpat spoustu nových informací a zkušeností a můj vztah s Bohem se mohl upevnit.

Samuel Rusnok

—————————-

Rád bych se podělil s dojmy z účasti na kurzu „Objevování vůdcovství“ , jenž pořádalo Evangelizační centrum M.I.S.E. ve dnech 7.7. – 11.7.2015.

Jedna z věcí, která mne zaujala na kurzu bylo to, že se účastníci mohli naučit, či zdokonalit např. v rozvoji komunikačních dovedností a rovněž budování vztahů ve společenství. Jedná se jistě o dovednosti, které použijete mezi křesťany, znalosti využijete na pracovišti, mezi nevěřícími přáteli, jednoduše kdekoli mezi lidmi.

Školení je podloženo zkušenostmi a praktikami, známých ve světě osob, které dosáhly doložitelných výsledků v navazování kontaktů, probování přátelství a v neposlední řadě i finančního bohatství.

Významná složka kurzu byla praktická část, kdy si účastníci mohli nabyté vědomosti ihned vyzkoušet, což považuji za největší plus.

Jakmile jsem kurz zakončil, hned druhý den jsem navštívil akci v našem sboru, a už tady jsem si odzkoušel praktiky prohlubování komunikace a vztahu. S osobami kde mi vždy řeč takříkajíc vázla, jsem cíleně mohl zkoušet, vše co jsem se naučil. K milému překvapení jsem měl velmi pozitivní výsledky, už jako amatérský novic po úspěšném zakončení kurzu.

Pokud by někdo snad váhal nad účasti v kurzu Objevování vůdcovství, můžu vás přátelsky upozornit, že 10 let již pracuju s lidmi a přesto mi školení organizované společností EC M.I.S.E. v mnohém pomohlo. Neváhejte, doporučuji!

A co se naučíte? projevu na veřejnosti, správně pokládat otázky, vést rozhovory, povzbuzovat druhé a vytvářet obecenství s druhými.

Pavel Melichar

139

Fotky z Objevování vůdcovství 2015:

Foto OV 2015

Více foto, neupravené Foto OV 2015 (2)

Uživatelské jméno: ecmise heslo: ecmise

Ohlasy účastníků (video viz níže)