Ostrava-Poruba

SCEAV Poruba „Boží láska ve mně, v mé rodině a v mém sousedství.“
Heslo našeho společenství „Boží láska ve mně, v mé rodině a v mém sousedství“ vyjadřuje to, po čem toužíme. Naší touhou je, aby se do každého sousedství (na každé sídliště) v Ostravě-Porubě přestěhovali lidé (rodiny, jednotlivci), kteří svým sousedům otevřou svoje životy a budou s nimi mluvit o Pánu Ježíši. Budou měnit atmosféru ve svém okolí skrze činy laskavosti a lásky. Může to být návštěva osamoceného souseda, pohlídání dětí mamince ze stejného vchodu, posbírání rozsypaných odpadků kolem popelnice atd. Chceme, aby na všech těchto místech vznikaly malá domácí společenství křesťanů, ve kterých se lidé cítí doma, jsou milováni a přijímáni. Naší touhou je, aby tato malá společenství nebyla uzavřenými komunitami, ale byla otevřená pro lidi ze svého sousedství.
Mateřským a zakládajícím sborem je sbor SCEAV Třanovice.

Více informací na samostatném webu www.kompasporuba.cz