Rok na misii

Rok na misii je možnost přidat se k misijnímu týmu v Ostravě-Porubě v zvěstování evangelia. V rámci tohoto roku se účastník stane součástí společenství v Porubě, zaměří se na konkrétní službu dle obdarování a svých možností, obdrží mentora, který mu bude pomáhat v rozvoji a bude se účastnit nabídnutých školení zaměřených na osobní rozvoj i službu.
 
Proč se zúčastnit?
  • vidíme velkou potřebu a možnosti služby v Ostravě-Porubě
 
Věříme, že tato zkušenost přinese do tvého života:
  • učení se závislosti na Bohu
  • poznávání Jeho moci a lásky
  • zkušenost se službou v terénu
  • zkušenost zakládání sboru na novém místě
  • vedení lidí učednickým způsobem
  • možnost být součástí misijního týmu a služby dle obdarování
Co to pro tebe znamená?
  • bydlet v Ostravě – Porubě
  • svou službu realizovat v Ostravě – Porubě