Setkání misijních týmů – 2017/1

První setkání misijních týmů se uskutečnilo 10.-11.3.2017 na Karmelu ve Smilovicích. Setkání se účastnily týmy z Ostravy-Poruby, Havířova Šumbarku, Olomouce, Místku a Karviné. Hlavním přednášejícím byl host z Norska Helge Standal, který vedl vyučování na téma Důležitost misijních aktivit, Sdílení evangelia a Proč zakládat sbory. Daniel Chlebek vedl vyučování na téma “Jak sestavit tým a role v týmu”. V pátek večer jsme prožili společný večer chval a přímluvných modliteb za týmy, v sobotu jsme měli 3 vyučování a odpoledne byl čas určený pro plánování v týmech.