Škola vedoucích

Škola vedoucích je celoroční podpora a vzdělávání vedoucí služby zaměřené na misijní činnost. V průběhu roku probíhají setkání, kterého součástí jsou přednášky zaměřené na vůdcovství, diskuze na praktická témata týkající se služby, povzbuzení, chvály a podpora společenství mezi vedoucími.
Jednou ročně probíhá víkendové setkání všech misijních i evangelizačních týmů TÝM M.I.S.E., které je zaměřeno na duchovní načerpání a rozvoj ve službě.