{:cz}Společenství

V oblasti nazvané „Společenství“ chceme povzbuzovat sbory SCEAV v jejich misijním úsilí. Jednou z využívaných forem je pořádání tzv. Misijních nedělí ve sborech SCEAV. Během Misijních nedělí je prostor pro kázání (misijní téma), prezentace činnosti EC M.I.S.E., svědectví, workshopy a přednášky (například na téma Jak navázat vztah se svými sousedy a vést je k Bohu nebo Odvaha sdílet evangelium se svými sousedy). Prezentujeme také nástroje k evangelizaci (například kurz Objevování křesťanství) a zkušenosti z jiných sborů.

Chceme spolu se sbory SCEAV hledat cesty a způsoby, jak misijně působit ve svém okolí, ale také na nových misijních místech.

Fota a ohlasy z Misijních nedělí zde.