Výroční shromáždění 2017

Výroční shromáždění EC M.I.S.E., kde se ohlížíme za minulým obdobím, ale opět se více chceme dívat dopředu.