Záměr 21/10

Chceme pracovat nejbližších deset let takovým způsobem, aby na 21 nových místech vznikly zdravé a rostoucí skupiny křesťanů, které by působily misijně ve svém okolí.

Proč na 21 místech? Naše církev (SCEAV) má v současné době sbory na 21 místech.

Na základě biblického podobenství o hřivnách věříme, že naše sbory jsou také hřivnami, které jsme dostali, abychom je rozmnožili. Jsme součástí duchovního bohatství, které nám bylo dáno a které si ani nezasloužíme. Rádi bychom s vděčností přispěli k tomu, aby naše církev i ve výše popsané oblasti obstála jako věrný správce před naším trojjediným Bohem.

Zároveň si uvědomujeme, že jedině na Bohu záleží, kolik hřiven a v jaké době se nám společně podaří rozmnožit.

V rámci záměru 21/10 rozumíme novým misijním místem města, sídliště a vesnice na území České republiky, kde dosud neexistuje sbor SCEAV, nebo kde je zájem o rozvoj práce v místě působení sboru SCEAV.

Vysílaný tým, jenž začíná práci na novém místě, tvoří obvykle dva a více členů naší církve, kteří byli vysláni Mateřským sborem SCEAV na nové místo za účelem služby místní komunitě a šíření evangelia, jejichž cílem je rozvoj zdravé a rostoucí skupiny.

Misijní skupinou v rámci Záměru 21/10 rozumíme skupinu křesťanů, která je charakteristická následujícími rysy:

a) Skupinu vede člen mateřského sboru, který má vizi misijní práce a duchovního růstu skupiny na novém místě (hlavní vedoucí).
b) Hlavní vedoucí spolupracuje s vedoucími zodpovědnými za jednotlivé oblasti služby dané skupiny.
c) Skupina se rozvíjí minimálně ve dvou věkových generacích.
d) Ve skupině probíhají setkání duchovního růstu.
e) Skupina je misijní stanicí SCEAV.

Záměr 21/10 byl schválen vedením SCEAV 2. 9. 2013 během zasedání církevní rady v Českém Těšíně.

V rámci záměru 21/10 se momentálně rozvíjí práce v Havířově-Šumbarku, Karviné, Místku a Ostravě-Porubě.

Rozhovor s Jiřím Pospíšilem o zakládání sborů si můžete přečíst zde